• Dansk
  • English

Ring til os     + 45 53 38 45 33

Praktisk prøve

Den praktiske prøve skal være aflagt senest 12 måneder efter, at du har bestået teoriprøven.Den praktiske prøve er opdelt i to dele:

  • Kontrolprøve – skal du kunne kontrollere tekniske forhold ved bilen f.eks. bremser, styretøj, dækmønster, lygter og støddæmpere mv.
  • Praktisk kørsel – varighed af 30-45 minutter, hvor en køreprøvesagkyndig (indtager kørelærerens plads og derfra iagttager dine færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken.
  • Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om du har erhvervet de kundskaber og færdigheder og den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få udstedt kørekort.
  • Efter bestået prøve udsteder den køreprøvesagkyndige dig et midlertidigt kørekort. Med dette kørekort har du ret til at køre bil i Danmark og de andre Skandinaviske lande.

Et midlertidigt kørekort, der er udstedt efter bestået køreprøve, gælder normalt kun, indtil du modtager det rigtige kørekort. Du vil få tilsendt kørekortet med posten i løbet af par uger.