• Dansk
  • English

Ring til os     + 45 53 38 45 33

Praktiskundervisning

  • Køreuddannelsen har sit tyngdepunkt i indøvelsen af praktiske færdigheder.
  • Det er det praktiske undervisningsforløb der er bestemmende for, hvordan den teoretiske undervisning skal tilrettelægges og gennemføres. Derfor skal teori og praktisk undervisning hænge sammen.
  • Et gennemgående princip ved tilrettelæggelsen af den praktiske undervisning er, at du hele tiden føres fra en lettere til en vanskeligere øvelse og desuden vil du får lejlighed til repetition af foregående øvelser, således at indøvede færdigheder fæstnes eller styrkes.
  • Den praktiske undervisning indledes med manøvrer på en lukket øvelsesplads, fortsættes derefter med kørsel på almindelig vej og afsluttes med manøvrer på et køreteknisk anlæg.

Lovkrav er at alle skal køre minimum 24 kørelektioner af 45 minutters varighed

Manøvrebanen 4 lektioner af 45 min.
Lektioner på vej 16 lektioner af 45 min.
Køreteknisk anlæg 4 lektioner af 45 min.